Ispit PRINCIPI ORGANSKE SINTEZE u januarskom roku
datum postavljanja: 10.2.2017 Služba za nastavu i studenstka pitanja

Ispit PRINCIPI ORGANSKE SINTEZE u januarskom roku za studente koji studiraju po starom studijskom programu odrzace se 14.02.2017. u 11 sati u MIN-ovoj zgradi, ucionica 208