Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Geografija Srbije 2, održanog 03.05.2017.
datum postavljanja: 4.5.2017 Služba za nastavu i studenstka pitanja

R.br.

Prezime i ime

Br. indeksa

Тest

Кarta

Ukupno

1.

Кričak Jovana

1819

6

8,5

14,5

2.

Stojanović Goran

1824

1

0

-

Кolokvijum su položili studenti koji su osvojili najmanje 6 poena na testu i 6 poena na karti.