VAZNO: PRIJAVLJIVANJE STUDIJSKO ISTRAŽIVAČKOG RADA (SIR) MORA SE OBAVITI LIČNO NA ŠALTERU SLUŽBE ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA (kancelarija br. 10) A NE PREKO ELEKTRONSKE PRIJAVE ISPITA
datum postavljanja: 18.1.2018 Služba za nastavu i studenstka pitanja