Serbian Journal of Geosciences
 

Serbian Journal of GeosciencesAdresa časopisa:   Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Višegradska 33, P.F. 224, 18000 Niš, Srbija

Kontakt mail:   ifilipovic@pmf.ni.ac.rs
Glavni urednik:   prof.dr Ivan M. Filipović, Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Uređivački odbor:
 prof.dr Branislav Đurđev, Direktor departmana za Geografiju PMF-a U Novom Sadu
 prof.dr Blagoja Markoski, Prirodno-matematički fakultet u Skoplјu, Predsednik Makedonskog geografskog društva
 prof.dr Mila Pavlović, Geografski fakultet u Beogradu
 prof.dr Dragica Živković, Geografski fakultet u Beogradu, Predsednik udruženja kartografa Srbije
 prof.dr Boban Milojković, Policijsko-kriminalistička akademija u Beogradu
 prof.dr Imre Nađ, Kapošvarski Univerzitet, Fakultet za ekonomske nauke,Mađarska
 prof.dr Aleksandar Radivojević, Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 prof.dr Rajko Gnjato, Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci,Republika Srpska
 prof.dr Milan Radovanović, Direktor instituta "Jovan Cvijić" SANU-Beograd

Volumes