Chemia Naissensis
 

Chemia NaissensisAdresa časopisa:   Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Višegradska 33, P.F. 224, 18000 Niš, Srbija

Uređivački odbor:   Vesna Stankov Jovanović
                                 chemia-naissensis@pmf.ni.ac.rs

Područje rada:   Časopis će objavljivati naučne radove u oblasti hemije i srodnih disciplina autora iz zemlje i inostranstva. Predviđeno je izdavanje dva broja godišnje. Takođe će sadržati delove koji se odnose na informacije o novoj opremi koja se primenjuje u naučno-istraživačkom radu, zanimljivosti iz oblasti hemije i srodnih disciplina, kao i vesti o aktivnostima iz navedenih oblasti na Univerzitetu u Nišu.